En vårdare till Triangelns serviceenhet inom Expert- och utvecklingscentret i Pargas (906)

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.

Vi söker

EN VÅRDARE (906)

i heltid till Triangelns serviceenhet inom Expert-och utvecklingscentret i Pargas. Anställningen inleds 5.3.2018 eller enligt överenskommelse.

Triangelns serviceenhet är en boendeenhet belägen i Kirjala.Arbetet är periodarbete.

Vårdarna ger personlig omvårdnad och handledning samt utför tillsammans med omsorgstagarna olika hemsysslor och ordnar med meningsfull sysselsättning. Arbetet är omväxlande och utmanande.

Vi värdesätter initiativförmåga och självständighet, fördomsfrihet, förmåga att ta ansvar och se helheter, god samarbetsförmåga samt erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.

Behörighet: Lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande examen) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) och statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården(153/2016) och sådan kännedom om området som uppgiften förutsätter. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA.Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan befattningen tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till chefen för expert- och utvecklingscentret Fredrika Abrahamsson och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till Solveig Wilén, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala och ska vara oss tillhanda senast den 27.2.2018. Märk ansökan med befattningsnummer. Ansökningarna returneras inte. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.

Närmare information ger tf. enhetschef Hanna Lehtiö tfn 0247 431 310 (hanna.lehtio@karkulla.fi).

12.2.2018

Ansökningstiden börjar: 13.02.2018 12:00 Ansökningstiden går ut: 27.02.2018 23:59