Öppen ansökan

I Kårkulla samkommun finns ett kontinuerligt behov av inhoppare och vikarier. Om du är intresserad av inhopp eller vikariat kan du antingen lämna in en öppen ansökan nedan eller kontakta enhetschefen på serviceenheten som intresserar dig. Information om serviceenheterna och enhetschefernas kontaktuppgifter hittas regionvis på vår webbsida under rubriken ”Enheter”.

De inlämnade ansökningarna finns till enhetschefernas förfogande och du blir kontaktad om ett möjligt vikariat eller inhopp finns. Ansökningen är i kraft i 24 månader eller tills anställning.