En vårdare till Bäckåkergårdens serviceenhet i Pargas (455)

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.

Vi söker

EN VÅRDARE (455)

i heltid till Bäckåkergårdens serviceenhet i Kirjala, Pargas. Anställningen inleds 1.2.2018 eller enligt överenskommelse.

Lyan är en psykosocial öppenvårds boendeenhet, beläget på Kirjalaön. Arbetet är periodarbete.

Vårdarna ger personlig omvårdnad och handledning samt utför tillsammans med omsorgstagarna olika hemsysslor och ordnar med meningsfull sysselsättning. Arbetet är omväxlande och utmanande.

Vi värdesätter initiativförmåga och självständighet, fördomsfrihet, förmåga att ta ansvar och se helheter, god samarbetsförmåga samt erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

Behörighet: Lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande examen) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) och statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården(153/2016) och sådan kännedom om området som uppgiften förutsätter. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan befattningen tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Miia Lindström och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till Solveig Wilén, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala och ska vara oss tillhanda senast den 30.1.2018 (ansökningstiden har förlängts med 14 dagar). Ansökningarna returneras inte. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.

Närmare information ger enhetschef Disa Malmberg, 0247 431 358, disa.malmberg@karkulla.fi eller regionchef Miia Lindström, 044 358 1158, miia.lindstrom@karkulla.fi

21.12.2017

Ansökningstiden börjar: 21.12.2017 10:00 Ansökningstiden går ut: 30.01.2018 23:59