En talterapeut i heltid till Expert- och utvecklingscentret (506)

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.

Vi söker en

TALTERAPEUT (506)

i heltid till Expert- och utvecklingscentret, EUC. Anställningen är ett moderskapsvikariat för tiden 26.2.2018-22.1.2019 med möjlighet till förlängning. Talterapeuten är stationerad på lämplig omsorgsbyrå i Österbotten.

Talterapeuten undersöker och uppföljer brukare i alla åldrar samt konsulterar och handleder anhöriga och personal i frågor som gäller språk och kommunikation. Arbetet är varierande och förutsätter resande mellan samkommunens olika verksamhetspunkter i Österbotten.

Behörighet: Legitimerad talterapeut samt sådan förtrogenhet med området som uppgiften förutsätter. Goda kunskaper i svenska och finska krävs.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan tjänsten tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag ur straffregistret.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till chefen för EUC, Fredrika Abrahamsson och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till Solveig Wilén Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala och ska vara oss tillhanda senast den 19.1.2018. Ansökningarna returneras inte. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.

Närmare information ger talterapeut Hanna Ollus, tfn 0247 431 368 hanna.ollus@karkulla.fi

5.1.2018

Ansökningstiden börjar: 04.01.2018 23:00 Ansökningstiden går ut: 19.01.2018 23:59