En fysioterapeut i deltid till Expert- och utvecklingscentret i Pargas (450)

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en avSvenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.

Vi söker en

FYSIOTERAPEUT (450)

i deltid 25h/v till Expert- och utvecklingscentret, EUC. Anställningen inleds 1.2.2018 eller enligt överenskommelse. Fysioterapeuten är stationerad vid Expert- och utvecklingscentret i Kirjala, Pargas.

Till fysioterapeutens uppgifter hör att göra undersökningar, bedömningar och ge fysioterapi tillbrukare samt att handleda personal. Fysioterapeuten arbetar i ett mångprofessionellt team inom Expert- och utvecklingscentret. Arbetet är varierande och förutsätter i viss mån resande mellan samkommunens olika verksamhetspunkter.

Behörighet: Legitimerad fysioterapeut samt sådan förtrogenhet med området som uppgiftenförutsätter. Goda kunskaper i svenska och finska krävs.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan tjänstentillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag ur straffregistret.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till chefen för EUC, Fredrika Abrahamsson och lämnas invia samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till Solveig Wilén Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala och ska vara oss tillhanda senast den 19.1.2018. Ansökningarna returneras inte. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.

Närmare information ger chefen för EUC Fredrika Abrahamsson, tfn 0247 431 381 eller fredrika.abrahamsson@karkulla.fi

5.1.2018

Ansökningstiden börjar: 04.01.2018 23:00 Ansökningstiden går ut: 19.01.2018 23:59