En vikarierande vårdare i heltid till Ringvägarnas serviceenhet i Helsingfors (648)

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.

Vi söker

EN VÅRDARE (648)

i heltid till Ringvägarnas serviceenhet i Helsingfors för perioden 12.2 -22.12.2018. Anställningen inleds 12.2.2018 eller enligt överenskommelse.

Ringvägarnas serviceenhet består av två boendeenheter som har gruppboende. Båda boendeenheterna finns i Baggböle, var av den ena är först under uppbyggnad. Anställningen är periodarbete med placering vid Andelslagsvägens boende i Baggböle.

Vårdarna ger personlig omvårdnad och handledning samt utför tillsammans med omsorgstagarna olika hemsysslor och ordnar med meningsfull sysselsättning. Arbetet är omväxlande och utmanande.

Vi värdesätter initiativförmåga, målmedvetenhet och självständighet, fördomsfrihet, förmåga att ta ansvar och se helheter samt god samarbetsförmåga. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.

Behörighet: Lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande examen) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) och statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården(153/2016) och sådan kännedom om området som uppgiften förutsätter. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan befattningen tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till Camilla Sippola och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till Camilla Sippola, Ringvägarnas serviceenhet, Andelslagsvägen 78 A, 00660 Helsingfors och ska vara oss tillhanda senast den 19.1.2018. Märk ansökan med befattningsnummer. Ansökningarna returneras inte. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.

Närmare information ger enhetschef Camilla Sippola, tfn 0247 431 469 eller camilla.sippola@karkulla.fi

5.1.2018

Ansökningstiden börjar: 05.01.2018 09:00 Ansökningstiden går ut: 19.01.2018 23:59