En handledare i heltid till Octavens serviceenhet i Helsingfors (544)

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.

Vi söker

EN HANDLEDARE (544)

i heltid till Octavens serviceenhet i Helsingfors. Anställningen inleds 7.2.2018 och är tillsvidare.

Octavens dagverksamhet finns på Lästmakarvägen 19 i Krämertsskog, Helsingfors. Serviceenheten erbjuder livsorienterad verksamhet (LO) för vuxna personer med funktionsnedsättningar. LO verksamheten innebär servicen som stöder delaktighet och vardagsfunktioner. Arbetet är dagsarbete på vardagar.

Som handledare planerar och utformar du verksamheten inom ditt ansvarsområde och bistår med sakkunskap. Du ansvarar för att verksamheten utformas och anpassas enligt individuella habiliterings- och serviceplaner. Du tillgodoser brukarnas behov av personlig omvårdnad samt behov av att vara aktiv, att få stimulans och sociala kontakter. Detta genom att erbjuda sysselsättning, varierande erfarenheter och upplevelser. Du svarar för dokumentering, rapportering och uppföljning av verksamheten och arbetar målinriktat med enskilda personers habiliterings- och serviceplaner. Du tillämpar ett socialpedagogiskt förhållningssätt och beaktar och stödjer brukarnas inflytande och självbestämmande i sin egen service.

Den nu lediganslagna handledarbefattningen är placerad i slöjdverksamheten. Som handledare i slöjden önskar vi att du har färdigheter i enkelt träarbete och hobbyverksamhet. Vi värdesätter initiativförmåga och självständighet, fördomsfrihet, förmåga att ta ansvar och se helheter, god samarbetsförmåga samt erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning

Behörighet: Lämplig yrkeshögskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (§ 8 och § 12 mom 2 817/2015) och sådan kännedom om området som uppgiften förutsätter. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan befattningen tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Ulrika Paavolainen och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till regionchef Ulrika Paavolainen, Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors och ska vara oss tillhanda senast den 19.1.2018. Ansökningarna returneras inte. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.

Närmare information ger enhetschef Pamela Sidorow, tfn 0247 431 430, pamela.sidorow@karkulla.fi

5.1.2018

Ansökningstiden börjar: 05.01.2018 09:00 Ansökningstiden går ut: 19.01.2018 23:59