En vårdare i heltid till Majparkens serviceenhet i Helsingfors (481)

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.

Vi söker

EN VÅRDARE (481)

i heltid till Majparkens serviceenhet i Helsingfors. Anställningen inleds 12.2.2018 eller enligt överenskommelse.

Majparkens serviceenhet i Arabiastranden finns på Byholmsgränden 7 A. Totalt bor det 20 personer på Majparken. Majparken erbjuder hemlik boendeverksamhet som är brukarcentrerad och grundar sig på brukarens egna önskemål och behov. Tillsammans jobbar vi mot att bygga upp en trygg och stimulerande hemmiljö. Vi strävar även till att alla ska få den fritid man behöver. Vårdarna jobbar i periodarbete.

Vårdarna ger personlig omvårdnad, stöd och handledning samt utför tillsammans med omsorgstagarna olika hemsysslor och ordnar med meningsfull sysselsättning. Arbetet är omväxlande och utmanande.

Vi värdesätter initiativförmåga och självständighet, fördomsfrihet, förmåga att ta ansvar och se helheter, god samarbetsförmåga samt personlig lämplighet till uppgiften. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning ses som en merit.

Behörighet: Lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande examen) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) och statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården(153/2016) och sådan kännedom om området som uppgiften förutsätter. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan befattningen tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till vikarierande regionchef Ulrika Paavolainen och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors och ska vara oss tillhanda senast den 26.1.2018 . Märk ansökan med befattningsnummer. Ansökningarna returneras inte. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.

Närmare information ger enhetschef Juanita Weckman, tfn 0247 431 401 eller juanita.weckman@karkulla.fi.

8.1.2018

Ansökningstiden börjar: 08.01.2018 12:00 Ansökningstiden går ut: 26.01.2018 23:59