En vikarierande vårdare i deltid till Västerledens serviceenhet i Grankulla (1009)

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.

Vi söker

EN VIKARIERANDE VÅRDARE (1009)

i deltid (30h/vecka) till Västerledens serviceenhet i Grankulla. Anställningen inleds enligt överenskommelse och är tidsbunden med avslut 31.7 2018.

Grankulla boende finns i Grankulla på Ersvägen 22. Enheten består av gruppboende, lägenhetsboende och stödboende. Allt som allt ger vi stöd till 10 personer med varierande funktionsnedsättningar.

Arbetet är periodarbete och på natten samarbetar vi med Etevas boende som finns i samma hus.

Vårdarna ger personlig omvårdnad och handledning samt utför tillsammans med omsorgstagarna olika hemsysslor och ordnar med meningsfull sysselsättning. Arbetet är omväxlande och utmanande.

Vi värdesätter initiativförmåga och självständighet, fördomsfrihet, förmåga att ta ansvar och se helheter, god samarbetsförmåga samt erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.

Behörighet: Lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande examen) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) och statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården(153/2016) och sådan kännedom om området som uppgiften förutsätter. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan befattningen tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till Regionchef Ulrika Paavolainen och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till Omsorgsbyrån i Helsingfors Byholmsgränden 7A, 00580 Helsingfors och ska vara oss tillhanda senast den 26.1.2018. Märk ansökan med befattningsnummer. Ansökningarna returneras inte. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.

Närmare information ger enhetschef Jean-Peter Lindberg 0247 431 359 eller jean-peter.lindberg@karkulla.fi

10.1.2018

Ansökningstiden börjar: 10.01.2018 13:00 Ansökningstiden går ut: 26.01.2018 23:59