En handledare i heltid till Kvarnens serviceenhet i Karis (1283)

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.

Vi söker

EN HANDLEDARE (1283)

i heltid för tiden 1.2 - 31.12.2018 till Kvarnens serviceenhet i Karis. Arbetet inleds 1.2.2018 eller enligt överenskommelse.

På arbetscentret jobbar vi i tre grupper. Vi ger omvårdnad och sysselsättning på individens nivå. Arbetet är dagsarbete.

Vi strävar till att erbjuda meningsfull sysselsättning enligt var och ens personliga behov och intressen, där du fungerar i en handledande roll. Vi satsar på utevistelse, kommunikation samt att öva oss i olika sociala färdigheter. Arbetet är omväxlande och utmanande.

Vi värdesätter initiativförmåga och självständighet, fördomsfrihet, förmåga att ta ansvar och se helheter, god samarbetsförmåga samt erfarenhet av arbete med personer med

funktionsnedsättning.

Behörighet: Lämplig yrkeshögskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (§ 8 och § 12 mom 2 817/2015) och sådan kännedom om området som uppgiften förutsätter. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan befattningen tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Trude Jansson-Wenberg och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till Maria Gröndahl, Kvarnvägen 2, 10300 Karis och ska vara oss tillhanda senast den 23.1.2018. Ansökningarna returneras inte. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.

Närmare information ger enhetschef Maria Gröndahl, tfn 0247 431 504, mgrondah@karkulla.fi

10.1.2018

Ansökningstiden börjar: 10.01.2018 13:00 Ansökningstiden går ut: 23.01.2018 23:59