En vikarierande vårdare i heltid till Sandåkers serviceenhet i Jakobstad (620)

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.

Vi söker

EN VIKARIERANDE VÅRDARE (620)

i heltid för perioden 15.2 – 28.12.2018 i periodarbete till Sandåkers serviceenhet, Ebba Braheesplanaden 4 i Jakobstad.

Sandåkers serviceenhet finns på två verksamhetsadresser. Vi erbjuder boende i lägenhet och i grupp för ungdomar och vuxna.

Vårdarna ger personlig omvårdnad och handledning samt utför tillsammans med omsorgstagarna olika hemsysslor och ordnar med meningsfull sysselsättning. Arbetet är omväxlande och utmanande.

Vi värdesätter initiativförmåga och självständighet, fördomsfrihet, förmåga att ta ansvar och se helheter, god samarbetsförmåga samt erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning och erfarenhet av arbete med äldre

Behörighet: Lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande examen) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) och statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården(153/2016) och sådan kännedom om området som uppgiften förutsätter. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan befattningen tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag ur straffregistret.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till vikarierande regionchef Jennie Kanckos-Sandberg och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till Omsorgsbyrån, Stationsvägen 1 68600 Jakobstad och ska vara oss tillhanda senast den 24.1.2018. Märk ansökan med befattningsnummer 620. Ansökningarna returneras inte. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.

Närmare information ger enhetschef Malin Nordling, tfn 0247 431611, mnordlin@karkulla.fi

10.1.2018

Ansökningstiden börjar: 10.01.2018 13:00 Ansökningstiden går ut: 24.01.2018 23:59