Semestervikarier i deltid till Nygränd och Närboda serviceenheter i Närpes under sommarmånaderna

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.

Vi söker

Semestervikarier

i deltid till Nygränd och Närboda serviceenhet i Närpes under sommarmånaderna.


Nygränd serviceenhet

Består av grupp-, och lägenhetsboende och korttidsvård.

I gruppboendet bor tio brukare och i anslutning till fastigheten bor två brukare i varsin lägenhet. Där till finns tre platser för korttidsvård. Brukarna på Nygränd serviceenhet är ett ungt gäng mitt i livet. Vardagar dagtid (med undantag för semester månad) är brukarna i arbete eller skola, men kvällar och helger är det full fart. Precis som i vilket hem som helst hör det till att man hjälps åt med matlagning och städning. Vi tar del av kurser som ordnas i DUV och Vuxeninstitutets regi och vi åker gärna i väg då det ordnas marknader, danser, revyer eller annat trevligt. Café- och restaurangbesök är givna inslag.

Närboda serviceenhet

Består av grupp-, och lägenhetsboende och korttidsvård.

I gruppboendet bor sju brukare, ett rum används för korttidsvård och i anslutning till fastigheten finns två lägenheter. På Närboda bor äldre personer med funktionsnedsättning men även yngre personer som är i behov av en lugnare miljö. För personer som inte längre deltar i dagverksamhet ordnas lättare sysselsättning på boendet alla vardagar. Brukarna deltar i matlagning, städning och trädgårdsjobb. De flesta brukare deltar regelbundet i kurser som ordnas utav DUV och Vuxeninstitutets regi så som sångstunder, bowling, lördagsträffar m.m.

Vid frågor kontakta respektive enhetschef:

Nygränd se / Linnéa Sjöman, linnea.sjoman@karkulla.fi, 050 315 4946

Närboda se / Inga-Lene Af Hällstöm, inga-lene.hallstrom@karkulla.fi 050 315 4966

Ansökningstiden börjar: 01.02.2018 16:00 Ansökningstiden går ut: 02.03.2018 23:59