En vårdare till Flemingsgatans serviceenhet i Ekenäs (623)

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.Vi söker

EN VÅRDARE (befattningsnummer 623)

i heltid till Flemingsgatans serviceenhet i Ekenäs. Anställningen inleds 3.4.2018.

Flemingsgatans serviceenhet (Flemingsgatan 1, 10600 Ekenäs) är en boendeenhet med tre gruppboenden i samma hus. Därtill finns ett stödboende för personer som bor i egen lägenhet men är i behov av stöd och handledning i vardagliga ärenden. Vi arbetar på ett habiliterande sätt där vi försöker skapa goda villkor för ett självständigt liv och aktivt deltagande i samhällslivet. Vårdarna jobbar i periodarbete.

Vårdarna ger personlig omvårdnad och handledning samt utför tillsammans med omsorgstagarna olika hemsysslor och ordnar med meningsfull sysselsättning. Arbetet är omväxlande och utmanande.

Vi värdesätter initiativförmåga och självständighet, fördomsfrihet, förmåga att ta ansvar och se helheter, god samarbetsförmåga samt erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.

Behörighet: Lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande examen) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) och statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården(153/2016) och sådan kännedom om området som uppgiften förutsätter. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan befattningens tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Trude Jansson-Wenberg och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till Trude Jansson-Wenberg, Norra Strandgatan 19 10600 Ekenäs och ska vara oss tillhanda senast den 8.3.2018 .Ansökningarna returneras inte. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.

Närmare information ger enhetschef Sofia Wickström, tfn 0247 431 487, sofia.wickstrom@karkulla.fi

8.2.2018

Ansökningstiden börjar: 08.02.2018 11:00 Ansökningstiden går ut: 08.03.2018 23:59