En enhetschef till Bläsnäs serviceenhet i Pargas (71)

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och 100 verksamhetsställen.

Vi söker

EN ENHETSCHEF

till Bläsnäs serviceenhet i Pargas. Anställningen inleds 1.3.2018 eller enligt överenskommelse.

Bläsnäs serviceenhet är hem för personer med grav utvecklingsstörning, seniorer och andra personer med funktionsnedsättning i behov av stöd och vård dygnet runt. Enheten består av två husbyggnader som finns belägna i samma kvarter.

Enhetschefen leder, planerar, utvecklar och ansvarar för verksamheten vid enheten. Som enhetschef besluter du om hur materiella och personella resurser används vid enheten samt rapporterar och redovisar uppnådda mål och hur resurserna använts. Som person är du självständig och samarbetsvillig. Du har ett flexibelt och lösningsorienterat arbetssätt.

Behörighet: Lämplig högskoleexamen, kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga enligt socialvårdslagen (§ 46a, 3 mom. 1301/2014). Goda kunskaper i svenska och finska krävs i enlighet med samkommunens språkstadga.

Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan tjänsten tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till nämnden i Åboland och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan också sändas per post till Solveig Wilén, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala och ska vara oss tillhanda senast den 26.2.2018 kl. 15. Ansökningarna returneras inte. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.

Närmare information ger regionchef Miia Lindström, tfn 0247 431 224 (milindst@karkulla.fi).

12.2.2018

Ansökningstiden börjar: 12.02.2018 15:00 Ansökningstiden går ut: 26.02.2018 15:00